تحقق 105 درصدی بودجه نقد شهرداری تهران در سال گذشته

خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران از تحقق 105 درصدی بودجه نقد شهرداری تهران در سال 97 اطلاع داد.

تحقق 105 درصدی بودجه نقد شهرداری تهران در سال گذشته

به گزارش خبرنگاران، سید حسن رسولی در یکصد و چهل و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در ارائه گزارش حساب های درآمد و هزینه شهرداری تهران در سال 97 گفت : در ارزیابی کلی شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورای اسلامی شهر تهران موظف بوده است در برش عملکردی ماهانه خود نسبت به تامین منابع در سقف 14 هزار و 524 میلیارد ریال اقدام و به همین میزان نیز مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار کند.

وی ادامه داد: در اسفند ماه سال گذشته شهرداری تهران توانسته است 28 هزار و 240 میلیارد ریال معادل 194 درصد را تحصیل کند و با اعلام مبلغ 26 هزار و 674 میلیارد ریال هزینه در اسفندماه با توجه به این که برش عملکرد مصارف ماهانه مبلغ 13 هزار و 370 میلیارد ریال است، معادل 199 درصد مصارف ماهانه خود را منظور نموده است.

خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران در ادامه خاطر نشان کرد: در بخش عملکرد منابع در اسفند ماه سال گذشته شهرداری تهران با مازاد عملکرد 13 هزار میلیارد ریال نسبت به بودجه مصوب روبرو بوده است که عمده این مازاد عملکرد مربوط به بخش منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای که عمدتا مربوط به تغییر عوارض کاربری ، واگذاری مازاد تراکم مجاز و فروش اموال و املاک شهرداری است. در حالی که شهرداری مکلف به تامین 43 درصد از منابع از این محل بود، توانسته است مبلغ 14 هزار و 997 میلیارد ریال از منابع خود را از این محل تامین کند.

رسولی با بیان این که در بخش درآمدهای نقدی در اسفند ماه گذشته شاهد عملکرد 12 هزار و 422 میلیارد ریالی هستیم،گفت: این عملکرد نسبت به مصوب شورای اسلامی شهر تهران با مازاد عملکرد پنج هزار و 526 میلیارد ریال تحقق در این بخش روبرو هستیم.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود، تاکید نمود: در بخش منابع حاصل از تملک دارایی های اقتصادی که تامین منابع ناشی از استقراض مبتنی بر وام و سایر شیوه های تامین اقتصادی را شامل می گردد، در حالی که شهرداری مکلف به تامین 10 درصد منابع از این محل بوده است. ما شاهدیم 820 میلیارد ریال و سه درصد از منابع خود را در اسفند ماه سال گذشته از این محل تامین نموده است. در حقیقت در این ماه در سرفصل مذکور نسبت بودجه مصوب 43 درصد کمتر استقراض انجام شده است.

خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران در ادامه اظهاراتش در مورد بخش عملکردی مصارفی بودجه شهرداری در اسفند ماه سال گذشته، خاطر نشان کرد: طی رویدادهای ثبت شده در دفاتر اقتصادی شهرداری تهران مازاد عملکردی 13 هزار و 303 میلیارد ریالی نسبت به بودجه مصوب وجود دارد که عمده این مازاد عملکرد مربوط به بخش مصارف هزینه ای است. در حالی که شهرداری مکلف به هزینه 43 درصد منابع در این محل بوده است. ما شاهدیم مبلغ 19 هزار و 343 میلیارد ریال معادل 73 درصد از مصارف ماهانه را در بخش مصارف هزینه ای از آن خود نموده است.

رسولی توضیح داد: در بخش تملک دارایی های سرمایه ای که عمدتا به هزینه های توسعه شهر و اجرای پروژه های عمرانی اختصاص پیدا می نماید، شاهد عملکرد شش هزار و 939 میلیارد ریال معادل 121 درصد از بودجه مصوب ماهانه هستیم. این سرفصل 26 درصد کل مصارف شهرداری در اسفند ماه سال گذشته را از آن خود نموده است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: در بخش مصارف تملک دارایی های اقتصادی یا همان هزینه های بازپرداخت وام ها، تسهیلات و دیون شاهد عملکرد 391 میلیاردی در اسفند ماه بوده ایم. 6.6 درصد نسبت به یک دوازدهم بودجه مصوب تحقق یافته است. در این ماه عملکرد این سرفصل علامت مثبتی مبتنی بر تمایل کمتر شهرداری به تامین منابع به وسیله وام است. مطمئنا هزینه های قطعی و پرداختی بیش از ارقامی است که در گزارش شهرداری به آن اشاره شده است و این امر متاسفانه ناشی از عدم ثبت به روز اسناد پرداختی است که ضروری است شهرداری تهران تمهیدات لازم برای روز آمد کردن ثبت اسناد اقتصادی و ارائه گزارش دقیق را مورد توجه جدی قرار دهد.

رسولی در تشریح عملکرد یک ساله بودجه ای شهرداری تهران گفت: شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب موظف بوده است در برش عملکردی 12 ماه خود نسبت به تامین منابع در سقف 174 هزار و 294 میلیارد ریال اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار کند، اما شهرداری تهران در برش عملکردی 12 ماهه سال گذشته توانسته است مبلغ 161 هزار و 267 میلیارد ریال را تحصیل کند. اعتبار مصوبه درآمد یک ساله برابر 133 هزار و 602 میلیارد ریال به صورت نقد و 40 هزار و 692 میلیارد ریال به صورت غیر نقد است، در حالی که وصولی نقد یک ساله برابر 141 هزار و 389 میلیارد ریال و وصولی غیر نقد 19 هزار و 877 میلیارد ریال است.

خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران در ادامه صحبت های خود، یادآور شد: کل اعتبار هزینه های ابلاغی مبلغ 159 هزار و 463 میلیارد ریال در یک سال است و شهرداری با اعلام مبلغ 80 هزار و 374 میلیارد ریال هزینه در 12 ماه معادل 50 درصد از مصارف خود را ثبت و به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نموده است. اعتبار ابلاغیه نقد مبلغ 126 هزار و 845 میلیارد ریال و میزان عملکرد یکساله نقد 72 هزار و 967 میلیارد ریال است و اعتبار هزینه غیر نقد ابلاغ شده مبلغ 32 هزار و 618 میلیارد ریال و عملکرد غیر نقدی یک ساله هفت هزار و 407 میلیارد ریال است. مطمئنا شهرداری در حال حاضر مازاد درآمد بر مصارف معادل 80 هزار و 893 میلیارد ریالی ناشی از این گزارش را در خزانه خود موجودی ندارد و هزینه نموده است و این مساله باید با صبر و گزارش گیری دقیق مصارف بر طرف گردد.

وی در سرانجام اظهاراتش در ارزیابی اولیه عملکرد حساب های درآمد و هزینه سال 97 نیز اظهارکرد: 92.5 درصد از منابع بودجه ، 174 هزار و 294 ریالی سال گذشته محقق شده است. تا سرانجام فروردین ماه بر اساس رویدادهای اقتصادی ثبت شده شهرداری با 7.5 درصد عدم تحقق منابع روبرو است. بودجه نقدی سالیانه بیش از رقم مندرج در سند بودجه به میزان 105 درصد تحقق یافته است. بودجه غیر نقد با 48 درصد تحقق و 52 درصد عدم تحقق روبرو است.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "تحقق 105 درصدی بودجه نقد شهرداری تهران در سال گذشته" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تحقق 105 درصدی بودجه نقد شهرداری تهران در سال گذشته"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید